Jak przebiega profesjonalne wycinanie laserowe ze stali?

ciecie stali

Wycinanie laserowe to obecnie jedna z najskuteczniejszych i najpopularniejszych metod cięcia różnych materiałów, w tym stali. Jest to proces, w którym skupione światło laserowe jest używane do przecięcia materiału. W porównaniu do innych metod cięcia, takich jak mechaniczne czy termiczne, wycinanie laserowe jest szybsze, dokładniejsze i bardziej precyzyjne. W niniejszym artykule omówimy proces wycinania laserowego ze stali oraz etapy, jakie muszą być przeprowadzone, aby uzyskać najwyższą jakość cięcia.

Jak wyglądają etapy procesu wycinania laserowego ze stali?

Wycinanie laserowe ze stali składa się z trzech głównych etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie materiału do cięcia. W tym etapie należy odpowiednio przygotować płytę ze stali, którą chcemy przeciąć. Należy zadbać o odpowiednią grubość płyty, jej właściwości fizyczne i chemiczne, a także o ułożenie względem lasera. Istotne jest również, aby płyta była wolna od zabrudzeń, a jej powierzchnia była gładka i pozbawiona niedoskonałości. W przypadku, gdy płyta jest zabrudzona lub posiada nierówności, może to negatywnie wpłynąć na jakość cięcia i zwiększyć ryzyko uszkodzenia lasera.

Drugim etapem jest proces cięcia laserowego. W tym etapie używany jest specjalny laser, który emituje skupione światło o dużej mocy. Światło jest skierowane na powierzchnię płyty ze stali, a następnie przecina materiał. Istotne jest, aby odpowiednio ustawić parametry lasera, takie jak moc, prędkość, czas trwania impulsu czy gęstość energii, aby uzyskać optymalne warunki cięcia. Wycinanie laserowe pozwala uzyskać bardzo dokładne cięcia, dzięki czemu można osiągnąć bardzo wysoką jakość obróbki materiału.

Obróbka stalowych elementów – o czym mowa w praktyce?

Trzecim i ostatnim etapem jest obróbka wyprodukowanych elementów. Cięcie laserem w Kielcach pozwala na uzyskanie gotowych elementów o bardzo wysokiej precyzji i jakości. W tym etapie elementy są usuwane z płyty ze stali, a następnie poddawane procesom wykończeniowym, takim jak szlifowanie czy malowanie. Ostateczny wygląd elementów zależy od wymagań klienta i zastosowań, do których są one przeznaczone.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top