Światowy Dzień Sepsy – 13 września

sepsa

Sepsa może rozwinąć się u każdego, jednak pewne grupy osób są szczególnie narażone na jej wystąpienie; są to małe dzieci: noworodki, niemowlęta w pierwszych 6 miesiącach życia oraz schorowani, starsi pacjenci: osoby po 65. roku życia, chorzy przewlekłe, pacjenci z upośledzoną odpornością. W leczeniu sepsy niezwykle istotny jest czas, spóźnienie się z interwencją medyczną może w ciągu godzin doprowadzić do śmierci lub nieodwracalnych powikłań.

W 2017 roku zanotowano na świecie od 38 do 62,9 milionów przypadków sepsy,  z czego 10-12 milionów zakończyło się śmiercią. Pandemia COVID19 dodatkowo pogorszyła tę statystykę. „Każdy drobnoustrój może być przyczyną sepsy – w tym wirusy – także wirus SARS-CoV-2. Liczba odnotowanych przypadków sepsy, szczególnie w dobie pandemii, systematycznie rośnie. Do wzrostu liczby przypadków sepsy przyczynił się rozwój medycyny, który umożliwił wczesne rozpoznanie i prowadzenie intensywnej terapii u pacjentów, którzy kiedyś takiej opieki by nie otrzymali. Wpływ na zwiększenie liczby rozpoznań przypadków sepsy ma także wzrost średniej długości życia oraz lepsza diagnostyka”. – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”.  Ciężkie przypadki COVID-19 mają kliniczne objawy sepsy i wstrząsu septycznego, dlatego wielu pacjentów dotkniętych COVID-19 umiera z powodu sepsy i jej powikłań. W efekcie najlepsza opieka nad pacjentami z COVID-19 obejmuje wczesne rozpoznanie sepsy i jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia.

W Polsce w zależności od podmiotu raportującego, informacje dotyczące liczby przypadków sepsy znacząco się różnią

Brak rzetelnych danych dotyczących zapadalności i śmiertelności związanych z sepsą znacząco utrudnia działania mające na celu jej zwalczanie. Środowisko eksperckie widzi ogromną potrzebę stworzenia ujednoliconego, ogólnopolskiego systemu raportowania sepsy, który pozwoliłby na uzyskanie wiarygodnych danych o rozpoznanych przypadkach, niezbędnych do analiz objawów sepsy, sposobów leczenia i wskaźnika śmiertelności. Takie działania są zgodne z założeniami Światowej Deklaracji w sprawie Sepsy, która do 2020 roku rekomendowała wdrożenie przez systemy opieki zdrowotnej rejestru przypadków sepsy jako obowiązkowego systemu gromadzenia danych oraz wpisują się także w założenia projektowanej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Pierwszy raz światowy Dzień Sepsy obchodzono w roku 2012. Celem corocznych obchodów jest zwiększenie świadomości na temat sepsy, która jest jedną z najczęstszych możliwych do uniknięcia przyczyn śmierci na świecie.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top