Dział spadku – co warto o nim wiedzieć?

Dział spadku - co warto o nim wiedzieć?

Dział spadku to akt notarialny, który poświadcza dziedziczenie, najczęściej zaraz po śmierci spadkodawcy. W dokumentach znajdują się wszystkie niezbędne zapisy, które pozwalają bez żadnych wątpliwości zrealizować wytyczne w stosunku do wszystkich spadkobierców. Co warto jeszcze wiedzieć na ten temat? Wyjaśniamy.

Dział spadku – co trzeba wiedzieć?

Radca prawny w Częstochowie lub w innym mieście odpowiada za poprawne przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz sformułowanie zapisów prawnych niezbędnych przy przeprowadzaniu procedury spadkowej. Bardzo ważne jest przede wszystkim to, aby umieścić tam dokładny spis wszelkich elementów, które tego dotyczą konkretnej sprawy prawnej. Dotyczy to zarówno nieruchomości, ruchomości oraz zgromadzonej gotówki, środków na rachunkach bankowych, a także papierów wartościowych, w postaci na przykład akcji.

Należy zwrócić uwagę na to, że sąd przy ustalaniu działu spadku może brać pod uwagę między innymi stan majątkowy spadkobierców, miejsce ich zamieszkania, a także to jakie panują między nimi stosunki. Zwraca także uwagę na charakter wszystkich przedmiotów, które biorą udział w spadku.

Na czym polega podział majątku?

Warto wiedzieć, że w przypadku jeśli spadkobierców jest kilku i pojawiają się spory o uczciwy podział majątku, potrzebne jest przeprowadzenie procedury spadkowej z wykorzystaniem notariusza lub radcy prawnego. Zamiast otwierać sprawę sądową, można w wielu przypadkach załatwić te kwestie polubownie. Ważne jest przede wszystkim to, aby wszyscy zainteresowani doszli do porozumienia i przedstawili swoje dokumenty, które uprawniają ich do konkretnej części majątku.

Droga sądowa jest wszczynana tylko i wyłącznie na wniosek jednego ze spadkobierców. Radca prawny może stworzyć odpowiedni dokument w którym musi znaleźć się żądanie działu spadku albo wskazany przedmiot do którego potrzebne jest zainicjowanie podziału. Jeśli nie ma możliwości uczciwego i fizycznego rozdziału konkretnej rzeczy lub nieruchomości to sąd może przychylić się do tego, aby wyrównać wartość działów przez wypłaty pieniężne.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top